Čo je responzívny web?     Responzívny web dizajn alebo responzívny web znamená správne zobrazovanie web stránky vo všetkých zariadeniach správne. Či sa jedná o stolový počítač, notebook, tablet, či mobilný telefón, správne nastavenie dizajnu na jednotlivých rozlíšeniach zabezpečí prehľadnosť a zrozumiteľnosť web stránky.   Ak je web stránka správne nastavená a aj esteticky lákavá,…